دو شنبه 24 خرداد 1400 ، 14 ژوئن 2021

شماره گذاری سایپا شاهین


سازمان حفاظت محیط زیست مخالفتی با شماره گذاری شاهین ندارد

سازمان حفاظت محیط زیست مخالفتی با شماره گذاری شاهین ندارد

سید محمد مهدی میرزایی قمی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که برخی از تست‌های اولیه زیست محیطی خودروی سایپا شاهین در زمینه هوای پاک و مسائل زیست محیطی موفقیت‌آمیز ب...

اخبار پربازدید

آخرین اخبار