دو شنبه 29 دی 1399 ، 18 ژانویه 2021

خودروی خودران اینتل


ورود اینتل به عرصه خودروهای خودران

دانش و تکنولوژی؛

ورود اینتل به عرصه خودروهای خودران

اینتل به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد وارد همکاری در حوزه خودروهای خودران شود.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار