یکشنبه 17 آذر 1398 ، 8 دسامبر 2019

فروش خودروی برقی


نیمی از خودروهای فروخته شده در نروژ برقی هستند

اخبار خودرو؛

نیمی از خودروهای فروخته شده در نروژ برقی هستند

نزدیک به نیمی از مجموع کل خودروهای فروخته شده در نروژ در سال جاری میلادی برقی و الکتریکی بوده است.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار