جمعه 26 مهر 1398 ، 18 اکتبر 2019

بهمن دیزل


با شعار ضد انحصار بخش خصوصی را نابود کرده ایم

مدیرعامل بهمن دیزل:

با شعار ضد انحصار بخش خصوصی را نابود کرده ایم

مدیرعامل بهمن دیزل با بیان اینکه با شعار ضد انحصار بخش خصوصی را نابود کرده ایم، به ارائه توضیحاتی در مورد واکنش طرف ژاپنی گروه بهمن بعد از خروج ترامپ از برجام پرداخت.

مجمع عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل برگزار شد

اخبار خودرو؛

مجمع عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل روز شنبه اول تیر با 6/89 درصد کل اعضاء سهامداران در سالن کنفرانس شرکت بهمن موتور برگزار شد .

اخبار پربازدید

آخرین اخبار