چهار شنبه 27 شهریور 1398 ، 18 سپتامبر 2019

خودروسازان ژاپنی


حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران زمینه را برای بازگشت ژاپنی‌ها به ایران فراهم می آورد؟

اخبار خودرو؛

حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران زمینه را برای بازگشت ژاپنی‌ها به ایران فراهم می آورد؟

به نظر می‌رسد گزینه همکاری ایران و ژاپن و حتی جایگزینی ژاپنی‌ها به جای فرانسوی‌ها در صنعت خودرو ایران چندان هم دور از واقعیت نباشد و برای هر دو طرف این همکاری اهمیت ویژه‌ای داشته باشد

اخبار پربازدید

آخرین اخبار