شنبه 17 خرداد 1399 ، 6 ژوئن 2020

آمار گمرک


واردات قطعه کاهش یافت

آمارهای ارائه شده توسط گمرک نشان می دهد؛

واردات قطعه کاهش یافت

گمرک آمارهای صادرات و واردات مربوط به فروردین سال ۹۸ را منتشر کرد.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار