دو شنبه 30 اردیبهشت 1398 ، 20 مه 2019

خودروی پاک


خودروهای برقی فقط در کشورهای ثروتمند طرفدار دارد!

اخبار خودرو؛

خودروهای برقی فقط در کشورهای ثروتمند طرفدار دارد!

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در بازارهای جهانی خودرو بر این باورند که خودروهای برقی و الکتریکی تنها در کشورهای ثروتمند از استقبال خوبی برخوردار خواهند شد.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار