شنبه 17 خرداد 1399 ، 6 ژوئن 2020

سایت مزایده سایپا


مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

اخبار خودرو؛

مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

شرکت سایپا اقلام مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار