دو شنبه 30 اردیبهشت 1398 ، 20 مه 2019

مزایده


مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

اخبار خودرو؛

مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

شرکت سایپا اقلام مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار