پنج شنبه 27 تیر 1398 ، 18 ژوئیه 2019

مزایده سایپا


مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

اخبار خودرو؛

مزایده اقلام مازاد و مستعمل در شرکت سایپا

شرکت سایپا اقلام مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار