شنبه 17 خرداد 1399 ، 6 ژوئن 2020

شکایت از عظیم خودرو


خانه پوشالی عظیم خودرو / خبری از تحویل خودرو نیست

اخبار خودرو؛

خانه پوشالی عظیم خودرو / خبری از تحویل خودرو نیست

شرکت عظیم خودرو مدتها بود که با تحویل خودروهای بی پلاک آن هم به صورت محدود اقدام به ساکت کردن صدای مشتریان معترض خود بود اما اخیرا از این شوهای پوشالی هم در این شرکت خبری به گوش نمی رسد.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار