یکشنبه 17 آذر 1398 ، 8 دسامبر 2019

گیربکس دستی


تولید مزدا 6 با گیربکس دستی متوقف شد

خودرو شناس؛

تولید مزدا 6 با گیربکس دستی متوقف شد

مزدا از این پس بر روی 6 گیربکس دستی استفاده نخواهد کرد.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار