دو شنبه 27 خرداد 1398 ، 17 ژوئن 2019

سعید زرندی


تغییر ساختار در صنعت خودرو ضروری است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت:

تغییر ساختار در صنعت خودرو ضروری است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه برون رفت از مشکلات خودرو، تغییر ساختار در صنعت خودرو است.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار