چهار شنبه 2 مرداد 1398 ، 24 ژوئیه 2019

گاز نخوردن خودرو


چه عواملی در گاز نخوردن خودروها تاثیر گذار است؟

نکته خودرویی؛

چه عواملی در گاز نخوردن خودروها تاثیر گذار است؟

افت فشار و خرابی پمپ بنزین و کثیف بودن صافی بنزین از جمله عوامل تاثیرگذار بر گاز نخوردن خودروها هستند.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار