پنج شنبه 21 آذر 1398 ، 12 دسامبر 2019

علت گاز نخوردن خودرو


چه عواملی در گاز نخوردن خودروها تاثیر گذار است؟

نکته خودرویی؛

چه عواملی در گاز نخوردن خودروها تاثیر گذار است؟

افت فشار و خرابی پمپ بنزین و کثیف بودن صافی بنزین از جمله عوامل تاثیرگذار بر گاز نخوردن خودروها هستند.

اخبار پربازدید

آخرین اخبار