جمعه 26 مهر 1398 ، 18 اکتبر 2019

بیمه شخص ثالث


عوارض بیمه شخص ثالث شامل بیمه حوادث راننده نمی‌شود

اخبار خودرو؛

عوارض بیمه شخص ثالث شامل بیمه حوادث راننده نمی‌شود

دیوان محاسبات اعلام کرد که عوارض ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث شامل حق بیمه‌های «شخص ثالث»، «سرنشین» و «مازاد» بوده و «بیمه حوادث راننده» را شامل نمی‌شود.

بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده انتقال می یابد

تازه‌ترین تصمیم بیمه مرکزی؛

بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده انتقال می یابد

انتقال مالکیت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از خودرو به راننده، تازه‌ترین تصمیم بیمه مرکزی است؛ تصمیمی که باید دید آیا می‌تواند از بروز تقلبات گسترده‌ای در ابعاد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در صنعت بیمه جلوگیری کند ی...

اخبار پربازدید

آخرین اخبار